Friday, August 03, 2007

Chechen dictionaries

A list of Chechen-Russian dictionaries (via this resource [pdf]):

Starchevsky, A.V. Kavkazskii perevodchik, zaklyuchasyushchii v sebe 30 yazykov. St Petersburg, 1893.
Slovar' arabsko-kumyksko-avarsko-russko-chechenskii. Petrovsk, 1914 (Arabic script).
Matsiyev, A.G., Chechensko-russkii slovar'. Grozny, 1927.
Sheripov, Z.D. Kratkii russko-chechenskii slovar'. Grozny, 1928.
Matsiyev, A.G., Islamov, M.D. Terminologicheskii slovar' chechenskogo yazyka. Grozny, 1930.
Orfograficheskii slovar' chechenskogo yazyka. Dlya nachal'nykh i starshikh klassov 8-letnei shkoly. Grozny, 1960.
Matsiyev, A.G. Chechensko-ruskii slovar', Moscow, 1961.
Matsiyev, A.G., Dzhamalkhanov, Z.D. Orfograficheskii slovar'. Grozny, 1961
Chokayev, K. Kratkii russko-chechensko-ingushskii slovar'-spravochnik obshchestvenno-politicheskikh terminov. Grozny, 1961.
Ozdoyev, I.A., Matsiyev, A.G., Dzhamalkhanov, Z.D. Chechensko-ingushsko-russkii slovar. Grozny, 1962.
Karasayev, A.T., Matsiyev, A.G. Russko-chechenskii slovar'. Moscow, 1978.
Aliroyev, I.Yu., Chechensko-russkii slovar'. Moscow, 2005.
Aliroyev, I. Yu. Russko-chechenskii slovar'. Moscow, 2005.
Post a Comment