Tuesday, February 19, 2008

The Exception

Commenting on the news of Fidel Castro's resignation, Carl Bildt points out:

I dag är Kuba det enda landet i den västra hemisfären som saknar en folkvald regering. I stället tyngs det av ett föråldrat och förstelnat kommunistiskt styre.

Today Cuba is the only country in the western hemisphere which lacks a popularly elected government. Instead it is weighed down by an obsolete and fossilized Communist regime.
Post a Comment