Tuesday, August 26, 2008

Bildt: Russia has chosen confrontation

Sweden's foreign minister Carl Bildt writes (my tr.):

That the Russian leadership has chosen this path means it has chosen a policy of confrontation not only with the rest of Europe but also with the international community as a whole.

The decision means that Russia has now opted for a route which will have far-reaching consequences for a long time to come.

Att den ryska statsledningen nu valt denna väg innebär att man valt en politik av konfrontation med icke bara det övriga Europa utan också det internationella samfundet i stort.

Beslutet innebär ett ryskt vägval med genomgripande konsekvenser för lång tid framöver.

Post a Comment